Phớt cần xy lanh TSE

Thương hiệu : ITALY | Gioăng phớt thủy lực

Giá 96.500₫

Mô tả :

Bảo hành: 6 tháng

Số lượng

Bản vẽ PHỚT ÁP LỰC CẦN XY LANH TSE

Bảng mã PHỚT ÁP LỰC CẦN XY LANH TSE

Our ref

d

D

H

M

Mã Việt Hà

Giá Bán

TSE 2030

28.00

38.00

8.00

36.50

Contact us

Contact us

TSE 2034

30.00

40.00

7.50

38.50

Contact us

Contact us

TSE 2036

32.00

40.00

9.00

38.50

Contact us

Contact us

TSE 2038

35.00

43.00

6.50

41.50

00000333

96,500

TSE 2038/1

35.00

43.00

8.00

41.50

Contact us

Contact us

TSE 2055

40.00

50.00

10.00

48.50

Contact us

Contact us

TSE 2065

45.00

55.00

8.00

53.50

00000433

112,000

TSE 2066

45.00

55.00

11.00

53.50

Contact us

Contact us

TSE 2073

50.00

60.00

8.00

58.50

00000533

124,500

TSE 2074

50.00

60.00

10.00

58.50

Contact us

Contact us

TSE 2104

65.00

80.00

11.50

78.50

Contact us

Contact us

TSE 2108

70.00

80.00

8.00

78.50

Contact us

Contact us

TSE 2130

80.00

96.00

10.50

94.50

Contact us

Contact us

TSE 2136

90.00

100.00

10.50

98.50

Contact us

Contact us

TSE 2148

90.00

110.00

12.50

108.50

00000633

207,500