Hỗ trợ trực tuyến

Kiến thức thủy lực

TỔNG QUAN VAN GIẢM ÁP (PRESSURE REDUCING VALVE)

TỔNG QUAN VAN GIẢM ÁP (PRESSURE REDUCING VALVE)

Cao Tu 17/06/2017

VAN GIẢM ÁP Định nghĩa Van giảm áp là một thiết bị thủy lực được sử dụng với mục đích để điều chỉnh áp suất trong mạch thủy lực. Van giảm áp thuộc kiểu van...
TỔNG QUAN VỀ VAN TUẦN TỰ (SEQUENTIAL VALVE)

TỔNG QUAN VỀ VAN TUẦN TỰ (SEQUENTIAL VALVE)

Cao Tu 22/04/2017

VAN TUẦN TỰ Định nghĩa Van tuần tự là một thiết bị thủy lực được sử dụng với mục đích để điều chỉnh áp suất trong mạch thủy lực. Chức năng của van tuần tự là cho phép mạch thủy lực làm việc theo thứ tự trước...
Tổng Quan Về Van Cân Bằng (Hydraulic counterbalance valve)

Tổng Quan Về Van Cân Bằng (Hydraulic counterbalance valve)

Cao Tu 31/03/2017

VAN CÂN BẰNG VAN CÂN BẰNG (Hydraulic counterbalance valve) Định nghĩa Van cân bằng là một thiết bị thủy lực được sử dụng với mục đích để điều chỉnh áp suất trong mạch thủy lực. Van cân bằng được dùng trong việc ổn...
Tổng Quan Về Van An Toàn Và Van Tràn

Tổng Quan Về Van An Toàn Và Van Tràn

Cao Tu 24/03/2017

VAN AN TOÀN VÀ VAN TRÀN VAN AN TOÀN (SAFETY VALVE) Định nghĩa Van an toàn là một thiết bị thủy lực được sử dụng với mục đích để điều chỉnh áp suất trong mạch thủy lực. Chức năng chính của van an toàn...