Gioăng phớt

Phớt piston xy lanh TTU
Phớt piston xy lanh TTO
Phớt piston xy lanh TPM
Phớt piston xy lanh TPL
Phớt cần xy lanh TTI
Phớt cần xy lanh TSE
Oring GKS

Oring GKS

24.000₫

Oring OR

Oring OR

3.000₫

Oring GKM

Oring GKM

27.000₫

Phớt gạt bụi xy lanh GHK